Privacy verklaring

Simplex hecht veel waarde aan privacy. Onze omgang met privacy stemt overeen met de nationale wetgeving betreffende gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen we uit op welke wijze Simplex persoonsgegevens gebruikt.

 

Welke gegevens verzamelen en verwerken we?
Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee een natuurlijk persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, zoals bijvoorbeeld naam, locatiegegevens, IP-adres, e-mailadres en telefoonnummer.

 

Zakelijke relaties
Persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van de diensten die Simplex levert. We verwerken hiervoor onder andere naam, emailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam, fiscale gegevens en de bijbehorende zakelijke correspondentie. Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan opdrachtgevers of leveranciers van Simplex indien dit noodzakelijk is voor de juiste uitvoering van dienstverlening van Simplex. De grondslag voor deze verwerkingen is het gerechtvaardigd belang van Simplex, of het verwerken van persoonsgegevens is noodzakelijk om de afgesloten overeenkomst met u na te komen.

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor Simplex. Na het beëindigen van de zakelijke overeenkomst of de zakelijke relatie worden de persoonsgegevens van de opdracht of samenwerking tot drie jaar na beëindiging van de overeenkomst bewaard, conform de ISO27001. Persoonsgegevens in de financiële administratie van Simplex worden conform fiscale wetgeving zeven jaar bewaard.

 

Overige betrokkenen

Simplex is AFAS-partner. Bij het uitvoeren van haar dienstverlening kan Simplex in aanraking komen met persoonsgegevens van derden in de systemen en informatiedragers van de opdrachtgever. Welke persoonsgegevens dit zijn is afhankelijk van de data die de opdrachtgever verwerkt of verstrekt voor de opdracht. Conform de richtlijnen van ISO27001 moet Simplex de onderzochte bewijslast tot drie jaar na het verlopen van het contract bewaren. Het kan voorkomen dat deze bewijslast persoonsgegevens bevatten van derden gelieerd aan de opdrachtgever. De grondslag voor deze verwerking is de wettelijke verplichting die rust op Simplex als opdrachtnemer. Simplex zal waar mogelijk persoonsgegevens anonimiseren of pseudonimiseren.

 

Contactformulier 
Het contactformulier kan gebruikt worden om Simplex vragen te stellen of aanvragen doen over de producten van en dienstverlening door Simplex. Hiervoor vragen wij de naam, e-mailadres, telefoonnummer, naam organisatie en IP-adres van de indiener van het formulier. De verwerking van de persoonlijke informatie is noodzakelijk om de vraag of opmerking op de juiste manier te kunnen verwerken. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk en zijn afhankelijk van de inhoud van het bericht. De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van Simplex.

 

Doorgifte
Simplex verwerkt enkel persoonsgegevens binnen de Europees Economische Ruimte (EER).

 

Cookies
De hoofdregel voor het plaatsen van cookies is dat de websitebezoeker toestemming moet geven voor het plaatsen van cookies. In artikel 11.7a Telecommunicatiewet staan uitzonderingen op deze regel. Deze stelt ook dat indien cookies geen of geringe gevolgen hebben voor de privacy van bezoekers dan is toestemming van de bezoeker niet noodzakelijk. De website van Simplex plaatst alleen functionele of analytische cookies met geen of geringe gevolgen voor de privacy van bezoekers.

 

Google Analytics
Specifiek voor Google Analytics heeft de Autoriteit Persoonsgegevens een handleiding geschreven om Google Analytics privacy-vriendelijk in te stellen. Hierdoor is het niet noodzakelijk om toestemming te vragen voor het plaatsen van Google Analytics.

 

Enkele maatregelen die geïmplementeerd zijn:
Er is een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google;
De laatste drie cijfers van het IP-adres wordt verwijderd en dus niet verwerkt;
De gegevens worden niet gedeeld met Google ten behoeve van hun eigen dienstverlening.
Google heeft daarnaast een tool ontwikkeld waarmee de bezoeker kan voorkomen dat Google Analytics data verzamelt, deze tool is hier te vinden. Meer informatie over Google Analytics.

 

Google Tag Manager
De website van Simplex maakt gebruik van Google Tag Manager. Door middel van Google Tag Manager kunnen we de website eenvoudig aanpassen. We gebruiken Google Tag Manager niet voor marketing doeleinden.

 

Inzage en wijzigen van u gegevens
Voor vragen of als er behoefte is om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van u hebben, kan altijd contact met ons opgenomen worden. Gebruik hiervoor de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

 

Simplex is verplicht betrokkene (iemand van wie Simplex persoonsgegevens verwerkt) de volgende rechten te verschaffen:

Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens Simplex over betrokkene heeft en met welk doel;
Inzage te verschaffen in de precieze persoonsgegevens die we hebben.
De optie tot het laten corrigeren en rectificeren van fouten en onjuistheden in de data van de betrokkene;
Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens van betrokkene.
Het intrekken van gegeven toestemming van de betrokkene.
Bezwaar mogelijk maken tegen een verwerking van persoonsgegevens van betrokkene.

Het is van belang dat bij het bovenstaande Simplex duidelijk weet wie betrokkene is, zodat er geen gegevens van de verkeerde persoon aangepast of verwijdert worden. Simplex zal dit ook indien nodig vooraf verifiëren.

 

Klacht indienen
Indien er reden is om aan te nemen dat Simplex u niet op de juiste manier helpt of op een verkeerde manier omgaan met uw persoonsgegevens, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens
Voor vragen omtrent privacy kan contact worden opgenomen via onderstaande contactgegevens:

 

Simplex

Koolhovenstraat 1K
3772 MT Barneveld
088 – 2245600
info@simplex.nl

© 2024 Simplex Consultancy Algemene voorwaarden Privacy verklaring